Logo Nuzon
Oud Loosdrechtsedijk 71b
1231 LR Loosdrecht
Bereik ons op:
Tel: 035 582 2221
Uw winkelwagen:

Geen artikelen

Zonnepanelen Informatie over de zonnepanelen
Over zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonne-energie is één van de bekendste soorten duurzame energie. De zon zelf is eigenlijk een enorme kernfusiereactor.

Bij kernfusie komt een enorme hoeveelheid warmte en energie in de vorm van straling vrij. De zon heeft nog voldoende brandstof om ons nog ongeveer zes miljard jaar van warmte en energie te voorzien. Doordat ze nog zo lang energie uitstraalt, noemen we het een onuitputtelijke bron van energie.

 

De zonnestraling die door de aarde wordt opgevangen is de motor achter bijna alle processen op onze planeet. Voor de mens is zonne-energie op meerdere manieren bruikbaar. De systemen zijn onder te verdelen in twee soorten: passieve en actieve.

 

De passieve systemen richten zich op bouwkundige technieken zoals isolatie en inrichting. Bij actieve zonnesystemen kunnen we denken aan fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) ofwel zonnecellen, en de zonneboiler, een systeem om met behulp van de zon water te verwarmen.

 

Momenteel zijn de opbrengsten van zonne-energie nog niet zo heel groot in vergelijking met andere duurzame energiesoorten, zoals windenergie en biomassa. Toch is de bijdrage van zonne-energie sinds het jaar 2000 ruim verdubbeld, maar maakte slechts twee procent uit van de totale duurzame energie productie. In de nabije toekomst wordt wel een grotere bijdrage van zonne-energiesystemen verwacht.

Oorsprong

Informatie zonnepanelen

Door de kernfusiereactie straalt de zon zoveel licht en straling uit. In deze kernfusiereactie gaan twee waterstofatomen samen en vormen een heliumatoom. Bij deze reactie komt een enorme hoeveelheid warmte en straling vrij. De hoeveelheid energie die hiervan op de aarde valt, is in verhouding vergelijkbaar met de hoeveelheid licht dat een speldenknop opvangt op een paar meter afstand van een gloeilamp die naar alle richtingen straalt. Eigenlijk staat zonne-energie aan de basis van alle duurzame energiesoorten. Windenergie is afkomstig van door de zon onregelmatig opgewarmde lucht. Het plantaardige deel van biomassa kan alleen maar groeien als er licht van de zon op valt. Zelfs fossiele brandstof is in feite zeer lang geleden opgeslagen zonne-energie. Duurzame energiesoorten als windenergie en biomassa noemen we indirecte zonne-energie. De techniek om zonne-energie om te zetten in elektriciteit is afkomstig uit de ruimtevaart. Hoog in de ruimte is deze vorm van energie namelijk overvloedig aanwezig, in tegenstelling tot een stopcontact. De techniek is langzaam door geëvolueerd in voorwerpen zoals rekenmachines, praatpalen, lichtboeien op zee, enzovoort.

 

Waarom zonne-energie?

Zonne-energie is een zeer overvloedig beschikbare bron van energie. Het is schoon en raakt de eerste miljarden jaren niet op. De hoeveelheid energie is gigantisch: per minuut vangt de aarde meer energie van de zon op dan we per jaar wereldwijd aan energie verbruiken. Ook in de winter als het wat kouder is geeft de zon nog voldoende energie om er gebruik van te maken. Helaas zijn de technieken om actief zonne-energie te gebruiken vaak te duur. Dat komt mede omdat de grondstoffen voor fabricage van zonnecellen moeilijk te produceren zijn. De hogere kostprijs voor een zonneboiler ten opzichte van een (CV) ketel na ongeveer vijf tot twaalf jaar – afhankelijk van het gebruik – terugverdiend door besparingen op uw energiegebruik.

 

Beschikbaarheid

Zonne-energie, net als bij windenergie, is niet altijd voor honderd procent beschikbaar. De intensiteit van de beschikbare energie van de zon fluctueert per seizoen. In de zomer geeft de zon meer energie af per vierkante meter dan in de winter. Maar ook op kortere termijnen zijn er intensiteit verschillen, bijvoorbeeld als het bewolkt is. Hierdoor fluctueren ook de prestaties van de zonnesystemen. Welke soorten zonne-energie zijn er?
Passief gebruik maken van zonne-energie houdt in het gebruik maken van binnenvallend zonlicht, zonder dat daarvoor apparaten nodig zijn. Dit heeft vooral betrekking op de warmte huishouding in gebouwen en woningen, maar ook het invallende licht. Gebruik maken van passieve zonne-energie kan een flinke energiebesparing opleveren. Een aantal passieve zonne-energie maatregelen:

 

  • Grote ramen op de zuidzijde en kleinere op de noordzijde van een woning/gebouw
  • Zonneschermen om oververhitting in de zomer te voorkomen
  • Goede isolatie rond warme ruimten
  • Inrichting aanpassen (warme ruimten zoals woonkamer aan de zuidzijde, koudere – minder gebruikte – ruimten aan de noordzijde)

 

Actief

Zonnecellen (PV-systemen) Fotovoltaïsche systemen (PV komt van het Engelse Photovoltaic ), ofwel zonnecellen, zetten zonnestraling direct om in elektriciteit. De systemen bestaan uit panelen van wisselende grootte met daarin een verzameling aan elkaar gekoppelde zonnecellen. Dit is vergelijkbaar met wat planten doen, deze zetten het zonlicht alleen niet om in elektriciteit, maar in chemische energie. De zonnecellen zijn in serie gekoppeld om een bruikbare spanning te kunnen leveren.

 

Opbrengsten van zonne-energie in Nederland

Opbrengsten van zonne-energie Momenteel staat er in Nederland ongeveer 46 MW (200.000 m2) aan zonnepanelen opgesteld, waarvan 16 megawatt direct aan het elektriciteitsnet gekoppeld is. Die hoeveelheid (46 MW) komt overeen met de gemiddelde opbrengst van ongeveer 80 flinke windturbines van 2,5 MW per stuk. De bijdrage aan de geproduceerde hoeveelheid duurzame energie bedraagt nu ongeveer een half procent. De nadelen van zonnepanelen waren vooral de relatief hoge kosten. Zonnestroom was ongeveer 20 keer duurder dan elektriciteit uit conventionele productie. De ontwikkelingen in de huidige markt gaan echter zo snel dat de kosten bijna dagelijks dalen. Energie onderzoekscentrum Nederland (ECN) verwacht dat nu de toepassing van zonne-energie echt op gang gaat komen, de kostprijs van bruikbare energie van de zon is naar beneden gegaan en zelfs lager geworden dan de kostprijs van de steeds duurder wordende conventionele energie.

 

Waarin kan zonne-energie omgezet worden?

Zonne-energie opwekken

Zonne-energie kan erg goed worden toegepast in bebouwde gebieden waar energie – zowel elektriciteit als warmteopwekking – nodig is. Dat komt omdat zonne-energie een stille, behoorlijk onderhoudsvrije energiesoort is die nagenoeg geen visuele vervuiling oplevert. Zeker niet wanneer men in ontwerpen rekening houdt met zonnepanelen en/of zonnecollectoren. Zo kunnen ze goed geïntegreerd worden in daken of andere delen van het huis of gebouw. Voor plaatsing van een zonnepaneel kan een vergunning als gevolg van de Woningwet nodig zijn. In veel gemeenten wordt echter plaatsing zonder vergunning toegestaan, maar u moet de plaatsing wel melden bij uw gemeente (www.naam-van-uw-gemeente.nl) bij de dienst bouw- en woningtoezicht. Voor grootschalige elektriciteitsopwekking kunnen we vooral denken aan zon rijke en ruimtelijke gebieden, zoals de woestijn. Probleem hier is het energietransport. In de toekomst kan het een aardig bijdrage leveren in de productie van duurzame waterstof.