Logo Nuzon
Oud Loosdrechtsedijk 71b
1231 LR Loosdrecht
Bereik ons op:
Tel: 035 582 2221
Uw winkelwagen:

Geen artikelen

Zonnepanelen Informatie over de zonnepanelen
Over zonnepanelen

 Doelstellingen van de overheid

 De overheid heeft als doelstelling voor de sociale woningbouwsector dat tenminste de helft van nieuw te bouwen woningen voorzien zijn van zonnepanelen.

Zonnecellen  

De overheid heeft als doelstelling voor de sociale woningbouwsector dat tenminste de helft van nieuw te bouwen woningen voorzien zijn van zonnepanelen. Daarnaast had de overheid de doelstelling om in 2007 ongeveer 250 MW zonne-energie te produceren. Dit komt neer op zo’n 2,5 miljoen panelen. Een convenant (een afspraak tussen overheid en bedrijven) met energiebedrijven, fabrikanten en de bouwsector moest hiervoor zorgen.

Voor de wat langere termijn (2020) streeft de overheid naar 1500 MW opgesteld piekvermogen. Dit komt overeen met de behoefte aan elektriciteit van ongeveer 400.000 huishoudens. De grootste toekomst voor zonnecellen verwacht de overheid in autonome (op zich zelf staande) systemen. Voor het plaatsen van zonnecellen kunnen we naast daken van huizen en gebouwen ook de geluidsschermen en andere onbenutte onderdelen van wegen benutten.

In de landbouw gebruikt men al veel zonnecellen voor de aandrijving van waterpompen. Het gebruik van zonnecellen voor dat soort kleine stroomverbruikers van stroom zal toenemen, bijvoorbeeld in de straatverlichting. Daarnaast kunnen nieuwere technieken, zoals flexibele zonnecellen, gebruikt worden in kleding om bijvoorbeeld draagbare apparatuur van stroom te voorzien. Op die manier kunnen zonnecellen het gebruik van zeer inefficiënte batterijen terugdringen.

Energiebijdrage  

Doelstellingen zonnepanelenDe overheid heeft als doelstelling dat zonnepanelen en zonneboilers in 2020 samen een bijdrage leveren van 0,42 procent van het totale energieverbruik. De ECN berekende dat de zonne-energie in 2020 een aandeel zal hebben van ongeveer 6 PJ in de energiebehoefte. Dat is ongeveer drie procent van het verwachte totale aandeel duurzame energie in 2020. Bij deze schatting schatten de onderzoekers de bijdrage van fotovoltaïsche systemen ongeveer twee keer zo hoog in als de bijdrage van b.v. zonneboilers.

ECN heeft bij deze berekeningen wel een forse onzekerheidsmarge meegenomen. De overheid streeft echter naar een bijdrage van 4,2 procent van zonne-energie van het aandeel duurzame energie. Voor de verre toekomst, omstreeks 2050, zal de bijdrage uit zonne-energie vooral komen van lokale (decentrale) systemen. Hierbij moeten we vooral denken aan passieve systemen en zonthermische warmte systemen. Daarnaast kan met behulp van de zonne-energie waterstofgas geproduceerd worden.

Europlan Duitsland is er een wedloop ontstaan op PV-systemen door de invoering van een nieuwe subsidieregeling. In deze subsidieregeling is geregeld dat je voor iedere geproduceerde kWh aan zonnestroom 45 tot 57 eurocent krijgt, gegarandeerd twintig jaar lang. De wedloop is zelfs zo erg dat de vraag uit Duitsland naar zonnepanelen het wereldwijde aanbod overstijgt. In Spanje en Italië zijn soortgelijke subsidieregelingen in de maak. Dit zal de markt en ontwikkeling een enorme boost geven.

Toekomstvisie voor Europlan een toekomstvisie van PV-Atrac opperen de onderzoekers dat Europa in 2030 ongeveer 350 keer zoveel elektriciteit opwekt door middel van de zon als in 2004. Dat komt dan neer op het gehele energieverbruik van Duitsland en Frankrijk bij elkaar. Deze voorspelling baseren de onderzoekers voortgang van technische vooruitgang, een hogere levensduur, bredere toepasbaarheid. Daarnaast gaat het rapport uit dat PV-systemen een standaard voorziening in elk nieuw huis zal zijn.